Streaming av konferansen i Oslo

Fellesdelene av konferansen i Oslo ble streamet, og tatt i opptak, slik at dette er tilgjengelig for de som ikke hadde anledning til å delta på konferansen.

For fagpersoner

 

 

For brukere og pårørende

 

Utredningen skal omfatte tjenestetilbud innenfor helse- og omsorg, barnehage, skole, arbeidsliv, sosiale tjenester, bolig, fritid og avlastning. Les utvalgets mandat.

Informasjon om innspillskonferansen

Tema for innspillskonferansene er:

  1. Tilgjengelighet, kvalitet og organisering av tjenester
  2. Samhandling mellom tjenester og sektorer
  3. Kunnskap og kompetanse- status og behov
  4. Livskvalitet og hverdagsliv

Program i Oslo

Program for innspillskonferanse for fagpersoner
Program for innspillskonferanse for brukere og pårørende

Skriftlige innspill

Vi minner om at det er mulig å gi skriftlige innspill(for brukere og pårørende eller fagpersoner).

Datoer for de øvrige konferansene

  • Trondheim: 5. februar
  • Tromsø: 7. februar
  • Bergen: 6. mars