Streaming av konferansen

Fellesdelene av konferansen vil streames og tas i opptak.

Opptak fra innspillskonfernase for fagpersoner og tjenester

 

 

Opptak fra innspillskonferanse for brukere og pårørende

 

 

Program for innspillskonferansen

Konferansen vil ha to konferansedeler. En konferansedel kl. 10.00-14.00 for fagpersoner, og en konferansedel kl. 16.30-20.30 for brukere og pårørende.

Program for innspillskonferanse for fagpersoner
Program for innspillskonferanse for brukere og pårørende

Øvrig informasjon om innspillskonferansen

Utvalgets skal omfatte tjenestetilbud innenfor helse- og omsorg, barnehage, skole, arbeidsliv, sosiale tjenester, bolig, fritid og avlastning. Her kan du lese utvalgets mandat.

Tema for innspillskonferansen er:

  1. Tilgjengelighet, kvalitet og organisering av tjenester
  2. Samhandling mellom tjenester og sektorer
  3. Kunnskap og kompetanse- status og behov
  4. Livskvalitet og hverdagsliv

Hvordan foregår gruppearbeidet kafédialog?

  • Som deltaker på konferansen vil du delta i en gruppe hvor en kafévert presenterer problemstillingen som skal diskuteres.
  • Kaféverten er ordstyrer og referent.
  • Det er viktig at alle deltakere får komme til orde. Vær presis og hold deg til problemstillingen.
  • De synspunktene du ikke får presentert i løpet av gruppearbeidet kan sendes skriftlig på utvalgets hjemmeside (LINK).

Tilrettelegging for brukere under konferansen i Bergen

Du er velkommen til å ha med ledsager under konferansen. Vi ønsker at ledsageren melder seg på konferansen, og oppgir at vedkommende er ledsager. Vi vil forsøke å tilrettelegge konferansen for ulike behov. For tilrettelegging ber vi deg ta kontakt med oss snarest på autismeogtourettes@hod.dep.no