Sikre et opplæringstilbud som gir reelt læringsutbytte og sluttkompetanse. Det vil for ganske mange være behov for ressurser til å gi opplæring i liten gruppe med mulighet til å bruke mer tid (ekstra år i vg1 og/ eller vg2).
Opplæringen bør ikke kobles til avdelinger for elever med utviklingshemming, men til vanlige klasser i YF eller studiespesialisering.