Innspill til Autisme og Tourettes-utvalget.

Tilbud for voksne med ASD på aktivitetshuset Fredheim.
Autismeforeningen var med og drev grupper for voksne med AS og deres pårørende i lag med voksenhabiliteringen i Helse Bergen i flere år. Dette munnet senere ut i psykoedukative kurs for nydiagnostiserte i voksenhabiliteringen.
Autismeforeningen var også med og utarbeidet en rapport og handlingsplan for mennesker med Asperger syndrom i Bergen kommune. Denne ble godkjent i bystyret i 2009. Det var planen at en skulle gi et mer helhetlig tilbud til voksne med AS. Denne rapporten omhandlet også fritid og hvilket tilbud som trengtes. Det var ikke noe tilbud for denne gruppen på dette tidspunkt.
I denne forbindelse overtok Bergen kommune dette tilbudet og opprettet et tilbud på Fredheim. Autismeforeningen har i ettertid fått mange klager på mangel på organisering i det tilbudet som gis. Det er ikke satt av tid til noen organisering for dem som arbeider på Fredheim. Vitende om at denne grupper trenger hjelp til oversikt og organisering, er det heller stort frafall. De som deltar blir overlatt til seg selv og er prisgitt eget samarbeid eller mangel på det.
Autismeforeningen har fått gjentatte klager på dette og startet Møtepunktet i 2018. Her møtes voksne mennesker i alderen 18-70 en gang i måneden. Fordi vi ønsker å gi et godt tilbud til våre medlemmer, leier vi inn pedagoger for å drive tilbudet. Møtepunktet er et høydepunkt for dem som deltar! Dette tilbudet koster Autismeforeningen kr 42000 i året, men det er vel anvendte penger.

Så til vårt poeng:
Ideen om et treffpunkt på Fredheim i regi av Bergen kommune, er god, men ettersom kommunen ikke tilfører de nødvendige ressursene, får en ikke noe godt tilbud. De fleste av dem som går der står utenfor arbeidslivet og har lite nettverk rundt seg. De har liten eller ingen bistand i hverdagen. De er ofte sendt dit fra psykiatrien.
Autismeforeningen er enig med at dette kan bli et godt tilbud dersom en får tilført tilstrekkelig med ressurser til å følge opp de som har behov for det. Vi kommer til å arbeide for å bedre tilbudet framover.

Bergen 28.03.19

Autismeforeningen i Norge, Hordaland fylkeslag v/leder Elisabeth Johansen