Vi inviterer til innspillskonferanse i Tromsø 7. februar 2019. Konferansen holdes på Linken, Forskningsparken Møtesenter, Sykehusveien 23.

Utredningen skal omfatte tjenestetilbud innenfor helse- og omsorg, barnehage, skole, arbeidsliv, sosiale tjenester, bolig, fritid og avlastning. Her kan du lese utvalgets mandat.

Informasjon om innspillskonferansen

Tema for innspillskonferansen er:

  1. Tilgjengelighet, kvalitet og organisering av tjenester
  2. Samhandling mellom tjenester og sektorer
  3. Kunnskap og kompetanse- status og behov
  4. Livskvalitet og hverdagsliv

Program

Konferanse kl. 10-14 for fagpersoner, brukere og pårørende

Konferansen vil gjennomføres på Linken, Forskningsparkens møtesenter.

For at så mange som mulig i helseregionen skal kunne delta på konferansen vil konferansen gjennomføres som en videokonferanse. Utvalget vil forsøke å tilrettelegge for at dette vil kunne gjennomføres fra flest mulig tettsteder/byer. Dette vil avhenge av antall påmeldinger og total kapasitet.

Utvalget la opp til at det skulle avholdes to konferansedeler med videokonferanse i Tromsø, en kl. 10-14 og en kl. 16-18. Grunnet lav påmelding vil ikke ettermiddagskonferansen avholdes. Utvalget ønsker velkommen til felles konferanse for fagpersoner, brukere og pårørende kl. 10-14.

Videokonferanse (VK)

Konferansen vil være interaktiv, slik at deltakere fra andre deler av Troms, Finnmark og Nordland kan delta. Merk av for om du ønsker deltakelse gjennom VK i påmeldingen.

Tilrettelegging for brukere under konferansen i Tromsø

Du er velkommen til å ha med ledsager under konferansen. Det er ønskelig at ledsager også melder seg på konferansen og informerer om dette i påmeldingsskjemaet. Vi vil forsøke å tilrettelegge konferansen for ulike behov. For tilrettelegging ber vi deg ta kontakt med oss snarest på autismeogtourettes@hod.dep.no.

Datoer for øvrige kommende innspillskonferanser