Til Autisme og Tourettes utvalget
Dette er et innspill til Autisme og Tourettes utvalget, og vi har delt våre forslag til tiltak inn i dem som krever økte ressurser og dem som ikke krever økte ressurser. Målsetningen med tiltakene er å få flere personer med høyt fungerende autisme inn arbeidslivet.

Her følger noen tiltak som ikke krever økt ressurser utover det som allerede brukes.

1. De fleste stillingsutlysninger vektlegger gode samarbeidsevner noe som virker som en barriere for de fleste personer med høyt fungerende autisme, og et eksempel på en slik stilling er ulike vektere som går patruljer på eiendommer om natten eller et annet eks er it-konsulent i blant i Unicus som ansetter personer med autisme . Vårt forslag er at man ikke skal kunne kreve gode samarbeidsevner i stillingsutlysninger
hvis det ikke er nødvendig for å utføre jobben.

2. Videre så bør man veilede personer med høyt fungerende autisme inn på utdannelser der er gode muligheter for å få jobb, og kravet om gode samarbeidsevner kan kompenseres med faglig dyktighet. Tiltak som kommer til å kreve økte ressurser men som kan gi flere personer med høyt fungerende autisme mulighet for å komme vekk fra uføretrygd over til lønnsarbeid.

1. Staten bør gå frem som et godt eksempel og jobbe aktiv for å ansette personer med høyt fungerende autisme med kvotering eller andre tiltak, og samtidig ha ordninger som premiere offentlig etater som gjør dette. Dette kan gjøre ved å gi ekstra bevillinger slik at en aktuelle etaten kan ansette en person som får lønnstilskudd. Imidlertid så bør også private bedrifter være målgruppe for ulike initiativ ordninger
for å ansette personer med høyt fungerende autisme.

2. Til slutt så bør man bruke mer ressurser på forskning på høyt fungerende autisme for å finne ut behandlinger og tilrettelegninger som virker slik at flere med disse diagnose får mulighet til å delta i fullt arbeid.

ved Knut Jørgen Bjuland PhD