16.00-16.30: Registrering og ettermiddagsmat

16.30-16.40: Velkommen v/ utvalgsleder Kari Paulsrud

16.40-16.55: Foreningen Spekteret v/ Olav Helleland
Brukerstemmer fra et organisasjonsperspektiv

16.55-17.10: Norsk Touretteforening v/ organisasjonsleder Liv Irene Nøstvik
Brukere- og pårørende fra et organisasjonsperspektiv

17.10–17.25: Statped v/ avdelingsleder Aud Bredesen
Utdanningsløpet

17.25–17.40: PP- tjenesten i Nord-Østerdal v/ spesialpedagog og nestleder Oddbjørn Flatgård
Samhandling mellom tjenester

17.40-17.50: Informasjon om gruppearbeid gjennom kafedialog v/ utvalgets sekretariat

17.50-18.00: Pause

18.00–18.45: Kafedialog 1

18.45–18.55: Pause

18.55-19.40: Kafedialog 2

19.40–19.55: Pause

19.55-20.25: Oppsummering ved kafeverter

20.25-20.30: Avslutning ved utvalgsleder