Vi vil kun publisere innspill fra organisasjoner, fagmiljø og fagpersoner som er avgitt som representanter for tjenestene. Innspill fra brukere/pårørende vil ikke bli publisert.

Fristen for å gi innspill er utvidet fra 31. mars til 1. juni. Innspillene som gis kan omfatte både beskrivelser av dagens situasjon samt mulige tiltak som utvalget bør vurdere. Det er ønskelig at tiltakene tar utgangspunkt i følgende stikkord fra mandatet: tilgang, kvalitet, kompetanse, kapasitet, organisering og samarbeid.

Vi gjør oppmerksom på at de vanlige reglene for offentlighet i forvaltningen gjelder for de skriftlige innspillene utvalget mottar; Innspill er som hovedregel åpne for innsyn fra allmennheten.

Innspill som inneholder sensitive personopplysninger bør unngås da disse ikke vil bli gjennomgått. Dersom du ønsker å bruke et enkelttilfelle for å eksemplifisere innspillet til utvalgets arbeid, bør enkelttilfellet anonymiseres.