09.30 – 10.00: Registrering

10.00 – 10.10: Velkommen v/ utvalgsleder Kari Paulsrud

10.10 – 10.20: Norsk Touretteforening v/ organisasjonsleder Liv Irene Nøstvik
Brukere- og pårørende fra et organisasjonsperspektiv

10.20 – 10.35: Statped v/ avdelingsleder Aud Bredesen
Utdanningsløpet

10.35 – 10.50: PP- tjenesten i Nord-Østerdal v/ spesialpedagog og nestleder Oddbjørn Flatgård
Samhandling mellom tjenester

10.50 – 11.00: Foreningen Spekteret v/ styreleder Christian Brænden
Brukerstemmer fra et organisasjonsperspektiv

11.00 – 11.15: Informasjon om kafedialog v/ utvalgets sekretariat

11.15 – 11.45: Buffetlunsj

11.45 – 12.30: Kafedialog 1

12.30 – 13.15: Kafedialog 2

13.15 – 13.30: Pause

13.30 – 13.55: Oppsummering ved kafeverter

13.55 – 14.00: Avslutning ved utvalgsleder