Vi vil kun publisere innspill fra organisasjoner, fagmiljø og fagpersoner som er avgitt som representanter for tjenestene. Innspill fra brukere/pårørende vil ikke bli publisert.
Det vil være mulig å gi skriftlige innspill på denne siden frem til 31. mars 2019.

Vi gjør oppmerksom på at de vanlige reglene for offentlighet i forvaltningen gjelder for de skriftlige innspillene utvalget mottar; Innspill er som hovedregel åpne for innsyn fra allmennheten.

Innspill som inneholder sensitive personopplysninger bør unngås da disse ikke vil bli gjennomgått. Dersom du ønsker å bruke et enkelttilfelle for å eksemplifisere innspillet til utvalgets arbeid, bør enkelttilfellet anonymiseres.