Referansegruppe for oppfølging av NOU 2015: 7 er opprettet