Rapportene til Europarådet skal bare omtale tiltak som regjeringen har gjennomført og tiltak som er satt i gang. Departementet vil gjerne ha tilbakemelding på om det er noe vi har glemt å ta med i rapportene, noe dere mener er feil i teksten, eller andre ting dere mener bør endres for å gi en riktig beskrivelse av det som har vært gjort.

Frist for å komme med innspill er 1. juni 2020. 

Les mer og gi innspill