Finnes det registre på romanifolket/taterne?
 
Hvilken dialog har departementet med organisasjonene?
 
Hvilke organisasjoner får driftstilskudd fra departementet?
 
Dagens undervisning om romanifolket/taterne
 
Hvordan er medlemmene til referansegruppen valgt ut?
 
Hva har skjedd med Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond?
 
Hvordan ble medlemmene i styret for Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond valgt ut?
 
Kan departementet instruere styremedlemmer oppnevnt av staten?
 
Hvorfor ble det ingen rettssak mot staten?
 
Hvor er det blitt av pengene til den kollektive oppreisningen?
 
Hvordan kan de uorganiserte bli hørt?
 
Hvordan går jeg frem for å finne informasjon i arkivene?