Oppfølging av tater-/romaniutvalgets rapport

Tater-/romaniutvalget leverte sin rapport i juni 2015 – NOU 2015: 7 Assimilering og motstand. Rapporten beskriver norsk politikk overfor romanifolket/taterne fra 1850 til i dag. Regjeringen skal nå vurdere hvilke av forslagene til tater-/romaniutvalget vi skal gå videre med, og på hvilken måte.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har etablert en referansegruppe fra romanifolket/taterne  som skal bidra i arbeidet. Det første temaet for oppfølgingen er hvordan den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne skal forvaltes videre, etter at Stortinget i 2017 bestemte at Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond ikke lenger skal få midler over statsbudsjettet.

Denne nettsiden er opprettet som en informasjonskanal fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om arbeidet med oppfølgingen av NOU 2015: 7. Departementet vil jevnlig oppdatere nettsiden med det siste som gjelder oppfølgingen, men også med andre saker som vi tror kan ha interesse.

Hvis du vil ha beskjed når det blir lagt ut ny informasjon, kan du abonnere på nyheter ved å legge inn e-postadressen din på høyre side av denne siden, og klikke på «Abonner». Da vil du automatisk få en e-post hver gang vi legger ut noe nytt på siden. E-postadressen din blir ikke lagret hos oss til bruk for andre formål.