Sivil klareringsmyndighet er et direktorat og forvaltningsorgan under Justis- og beredskapsdepartementet.

Som den sentrale sivile klareringsmyndigheten er vårt samfunnsoppdrag å beskytte nasjonale verdier ved å redusere risikoen for innsidere.

Vårt arbeid skal gi merkbare effekter for samfunnet og brukerne knyttet til justis- og beredskapssektoren sine hovedmål rettsikkerhet og trygghet i samfunnet.

Vår visjon er å gjøre Norge tryggere.