Hva er en sikkerhetsklarering?
 
Hva er en adgangsklarering?
 
Hvem trenger klarering?
 
Hvorfor er det nødvendig å klarere personer?
 
Jeg trenger klarering, hva gjør jeg?
 
Hvordan kan jeg bli klarert?
 
Hvordan fyller jeg ut personopplysningsblanketten?
 
Hvem i virksomheten har tilgang til personopplysningsblanketten?
 
Hvem i Sivil klareringsmyndighet har tilgang til mine personlige opplysninger?
 
Hvor lang er saksbehandlingstiden?
 
Er det noe jeg kan gjøre for at saksbehandlingen skal gå raskere?
 
Har dere fått de opplysningene dere trenger av meg?
 
Hvordan får jeg beskjed om avgjørelsen i klareringssaken?

Var dette nyttig?