Presse/media:

Kontakt direktør Gudmund Gjølstad på telefon 90 61 28 80 eller på e-post: gudmund.gjolstad(a)skm.stat.no.

E-post:
post(a)skm.stat.no

Telefon: + 47 69 91 50 00
Telefontid frå 09.00-11.00 og 12-14.00

Besøksadresse:
Vogts gate 17
1532 Moss

Postadresse:
Sivil klareringsmyndighet
Postboks 100
1501 Moss

Fakturaadresse:
Elektronisk faktura – EHF: 918929673

Om det ikkje er mogleg å sende via EHF kan dykk bruke følgande adresse for papirfaktura:

Sivil klareringsmyndighet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Legg til referanse: 3720SVAA

Var dette nyttig?