Hvordan kvalitetsikrer vi en sak før vi sender den inn?
 
Kan man be om prioritering av en sak?
 
Hvordan får vi vite status i saken til vår medarbeider?
 
Når bør vi søke om ny klarering av ansatte?
 
Hvordan kan jeg finne ut om mine ansatte har en gyldig klarering?
 
Vi har ansatte som skal jobbe for en bedrift som krever sikkerhetsklarering/adgangsklarering, hvordan får jeg mine ansatte klarert?
 
Vi ønsker sikkerhetsklarert personell for å få oppdrag. Hvordan går vi frem?
 
Hvordan finner vi ut om en person har gyldig sikkerhetsklarering i forbindelse med en sikkerhetsgradert anskaffelse?

Var dette nyttig?