For å beskytte sikkerhetsgradert informasjon og skjermingsverdige objekter har virksomheter behov for å klarere og autorisere et utvalg av ansatte.

Var dette nyttig?