Personer skal klareres dersom de skal ha tilgang til gradert informasjon, eller skjermingsverdige objekter. Her finner du informasjon om klareringsprosessen.

Var dette nyttig?