Autorisasjon er en avgjørelse som gjør at en person kan få tilgang til enkelte nasjonale verdier. Personer må være autorisert for å få tilgang til sikkerhetsgradert informasjon og skjermingsverdige objekter. Det må være et tjenstlig behov for at dette skal være aktuelt. Det er den autorisasjonsansvarlige i virksomheten som tar stilling til avgjørelsen og det tjenstlige behovet, som regel for egne ansatte.

Om den ansatte skal ha tilgang til informasjon som er gradert KONFIDENSIELT eller høyere, skal den ansatte være sikkerhetsklarert på forhånd.

Vi kan sjekke klareringsstatus på ditt personell. Ta kontakt på post@skm.stat.no eller postmottak@skm.nb-nett.no

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har det nasjonale ansvaret for veiledning og kursing i autorisasjon. Vi anbefaler at du vurderer å gjennomføre følgende kurs i regi av NSM:

Du kan også lese mer om autorisasjon i autorisasjonshåndboka utgitt av NSM.

Autorisasjon av utenlandske statsborgere

Før du autoriserer en utenlandsk statsborger skal du som autorisasjonsansvarlig vurdere flere faktorer for å kunne ta stilling til risikoen. I tillegg skal NSM orienteres om slike autorisasjoner.

Du kan lese mer om dette i sikkerhetsloven § 8-4 og virksomhetsikkerhetsforskriften § 70.

 
Stater med sikkerhetsrisiko krever samtykke
 
Dette må innhenting av samtykke inneholde

Var dette nyttig?