15.30 – 16.00: Registrering og ettermiddagsmat

16:00 – 16.15: Velkommen ved utvalgsleder Kari Paulsrud

16.15 – 16.30: Utvalgsmedlem Adrian Lund
Med djevelen på ryggen – annerledeshet som ressurs

16.30 – 16.45: Styreleder Annette Drangsholt, Autismeforeningen
Brukere og pårørende fra et organisasjonsperspektiv

16.45 – 17.00: Psykologspesialist Kari Walmsness, BUP klinikk Klostergt/St.Olav Hospital
De Utrolige Årene- foreldreveiledningsprogram for barn med autismespekterforstyrrelse

17.00 – 17.15: Seniorrådgiver Elinor Jeanette Olaussen, Universell
Studenter med autisme og tourette- muligheter og utfordringer i høyere utdanning

17.15 – 17.25: Informasjon om kafédialog v/ utvalgets sekretariat

17.25 – 17.40: Pause

17.40 – 18.25: Kafédialog 1

18.25 – 18.35: Pause

18.35 – 19.20: Kafédialog 2

19.20 – 19:30: Pause

19.30 – 19.55: Oppsummering ved kaféverter

19.55 – 20.00: Avslutning ved utvalgsleder