09.30 – 10.00: Registrering

10.00 – 10.15: Velkommen v/ utvalgsleder Kari Paulsrud

10.15 – 10.25: Utvalgsmedlem Adrian Lund
Med djevelen på ryggen – annerledeshet som ressurs

10.25 – 10.40: Professor Jan Tøssebro, NTNU
Individuelt tilpassede tjenester – når idealet skal realiseres i bofellesskap

10.40 – 10.55: Daglig leder Linda Nygård, Spesialistbedriften
Asperger syndrom i arbeidslivet – hva skal til?

10.55 – 11.05: Styreleder Annette Drangsholt, Autismeforeningen
Brukere og pårørende fra et organisasjonsperspektiv

11.05 – 11.15: Informasjon om kafédialog v/ utvalgets sekretariat

11.15 – 11.45: Lunsj

11.45 – 12.30: Kafédialog 1

12.30 – 12.35: Pause

12.35 – 13.20: Kafédialog 2

13.20 – 13.30: Pause

13.30 – 13.55: Oppsummering ved kaféverter

13.55 – 14.00: Avslutning ved utvalgsleder