16:00 – 16.30: Registrering og ettermiddagsmat

16.30 – 16.45: Velkommen ved utvalgsleder Kari Paulsrud

16.45 – 17.05: Tilbud ved Fredheim kurs og aktivitetshus, erfaringer fra å benytte tilbudene og å delta i Aspergergruppen
Miljøterapeut Camilla Finik Fluge, Svanaug, Bernt, John Rickard og Eivind

17.05 – 17.20: Familie og hverdagsliv.
Ragne Larsen, pårørende, Norsk Tourette Forening

17.20 – 17.35: Komorbiditet og autisme
Maj-Britt Rocio Posserud, lege i spesialisering, Psykisk helsevern for barn og unge, Haukeland universitetssykehus og professor II, Universitetet i Bergen

17.35 – 17.50: Med djevelen på ryggen- annerledeshet som ressurs
Adrian Lund, utvalgsmedlem

17.50 – 18.00: Informasjon om kafédialog v/ utvalgets sekretariat

18.00 – 18.10: Pause

18.10 – 18.50: Kafédialog 1

18.50 – 19.00: Pause

19.00 – 19.45: Kafédialog 2

19.45 – 19:55: Pause

19.55 – 20.25: Oppsummering ved kaféverter

20.25 – 20.30: Avslutning ved utvalgsleder