09.30 – 10.00: Registrering

10.00 – 10.15: Velkommen v/ utvalgsleder Kari Paulsrud

10.15 – 10.30: Tidlig intervensjonstilbud til barn med autisme
Roy Tønnesen, Leder for Avdeling autisme i Pedagogisk Psykologisk Tjeneste i Bergen kommune

10.30 – 10.45: Diagnostisering av autisme – kjønnsperspektivet
Maj-Britt Rocio Posserud, lege i spesialisering, Psykisk helsevern for barn og unge, Haukeland universitetssykehus og professor II, Universitetet i Bergen

10.45 – 11.00: Familieliv og hverdagsliv
Olaug Nilssen, forfatter og mor

11.00 – 11.15: Atferdsterapeutiske behandlinger av Tourettes syndrom
Heike Eichele, lege, Universitetet i Bergen og Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

11.15 – 11.25: Informasjon om kafédialog v/ utvalgets sekretariat

11.25 – 11.55: Lunsj

11.55 – 12.35: Kafédialog 1

12.35 – 13.20: Kafédialog 2

13.20 – 13.30: Pause

13.30 – 13.55: Oppsummering ved kaféverter

13.55 – 14.00: Avslutning ved utvalgsleder