09.30 – 10.00: Registrering

10.00 – 10.15: Velkommen v/ utvalgsleder Kari Paulsrud

10.15 – 10.25: Autismeforeningen v/ Pål Munch-Ellingsen
Veien frem til diagnose- livskvalitet og hverdagsliv

10.25 – 10.40: RKBU Nord v/ instituttleder Per Håkan Brøndbo
Evidensbaserte tjenester

10.40 – 10.55: Barnehabiliteringen Finnmarkssykehuset v/ enhetsleder Hilde Lund
Samarbeid habilitering-BUP om utredning av ASD

10.55 – 11.05: Utvalgsmedlem Adrian Lund
Med djevelen på ryggen – annerledeshet som ressurs

11.05 – 11.15: Informasjon om kafédialog v/ utvalgets sekretariat

11.15 – 11.45: Lunsj

11.45 – 12.30: Kafédialog 1

12.30 – 12.35: Pause

12.35 – 13.20: Kafédialog 2

13.20 – 13.30: Pause

13.30 – 13.55: Oppsummering ved kaféverter

13.55 – 14.00: Avslutning ved utvalgsleder