Kort om utvalget

Autisme- og touretteutvalget skal gjennomgå og vurdere dagens situasjon for personer med en autismeforstyrrelse og beslektede diagnoser som Tourettes syndrom. Utvalget skal se nærmere på tjenestetilbudet, kartlegge behov og bidra til mer kunnskap om diagnosene, herunder pårørendes situasjon. Utvalget skal foreslå hvordan man kan forbedre tjenestetilbudet i et livsløpsperspektiv.

Her kan du lese utvalgets mandat.

Innspill fra fagpersoner, brukere og pårørende

Underveis i arbeidet er det ønskelig med innspill fra organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner.

Fristen for å gi innspill er utvidet fra 31. mars til 1. juni

Opptakene fra innspillskonferansene som utvalget har avholdt er tilgjengelige.

Opptakene inneholder foredrag fra fagpersoner, brukere og pårørende samt oppsummeringer fra gruppearbeidene under konferansene. Innspillskonferansen i Tromsø 7. februar var en videokonferanse og ble derfor ikke streamet eller tatt i opptak. Foredragsholdere var RKBU Nord, Autismeforeningen, Barnehabiliteringen Finnmarkssykehuset og utvalgsmedlem Adrian Lund.