Alle som vil kan gi innspill til høringen. Høringsfrist er 15. august 2019.

Les høringsbrev og svar på høringen her: regjeringen.no/id2645880

Tips gjerne andre om denne saken, slik at så mange som mulig av romanifolket/taterne får anledning til å gi innspill.