Ekspertgruppen har møte med referansegruppen igjen 17. januar

Denne gangen vil vi blant annet bruke tiden på å drøfte mulige analyser av kunnskapsgrunnlaget. Vi kommer tilbake med mer …

Vi hadde brukerseminar 5. des.

15 deltakere – både fra brukerorganisasjoner og private var påmeldte. Hele Ekspertgruppen fikk veldig mange gode innspill til arbeidet. Det …

Ekspertgruppen skal ha nytt møte denne uken

Gruppen skal denne gangen jobbe med analyse og tiltak.

Daniel forteller sin historie

Se filmen om Daniel som forteller sin historie om hvordan det har vært å få spesialundervisning i skolen.

Ekspertgruppen holdt innlegg på HLF Briskebykonferansen

Mari Vaage Wang holdt innlegg på konferansen om Ekspertgruppens arbeid.

Sekretariatet er på konferanse Skolen i digital utvikling

Statsråden presenterer ny digitaliseringsstrategi og flere andre holder aktuelle innlegg om skolen i digital utvikling.

Besøk på Haug skole- og ressurssenter

Sekretariatet fikk komme på besøk til Haug skole- og ressurssenter. Vi deltok i time med en klasse, fikk snakket med …

Hvordan er det å få spesialpedagogisk støtte?

Ekspertgruppen vil gjerne høre din mening og inviterer derfor til et brukerseminar 5. des. 2017 fra kl. 16-18.

Ekspertgruppen hadde sin sjette samling 12. og 13. okt.

Ekspertgruppen hadde sin sjette samling 12. og 13. okt. og møtte da også referansegruppen.

Aktuell artikkel i Dagbladet i dag

Både Thomas Nordahl og sekretariatsleder Ronny Alver Gursli uttaler seg om saken.