Hvordan er det å få spesialpedagogisk støtte?

Ekspertgruppen vil gjerne høre din mening og inviterer derfor til et brukerseminar 5. des. 2017 fra kl. 16-18.

Ekspertgruppen hadde sin sjette samling 12. og 13. okt.

Ekspertgruppen hadde sin sjette samling 12. og 13. okt. og møtte da også referansegruppen.

Aktuell artikkel i Dagbladet i dag

Både Thomas Nordahl og sekretariatsleder Ronny Alver Gursli uttaler seg om saken.

Ekspertgruppen hadde møte med Statped 7. sept.

Thomas Nordahl, Bengt Persson og sekretariatet hadde et møte med Statpeds ledelse 7. sept.

Ekspertgruppen har sin femte samling 12.-13. sept.

Ekspertgruppen skal denne gangen få høre et innlegg om Skolens digitale tilstand og digitalisering som en drivkraft for inkludering, gjennomgå hele statusbildet og få innspill og refleksjoner i møte med referansegruppen. Ved slutten av samlingen starter ekspertgruppen sitt analysearbeid.

Ekspertgruppen inviterer til brukerseminar 5. des. 2017

Har du som bruker noen synspunkter på hvordan man bedre kan inkludere barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging?

Sekretariatet hadde møte med sosial entreprenør

Intempo ønsket et møte med sekretariatet for å komme med sine innspill til Ekspertgruppen. Møtet var 27.09.17.

Nasjonal nettverkskonferanse for ledere i PPT 19.- 20. sept.

Sekretariatet hadde innlegg, stand og møte med noen PP-ledere!

Les og kom med innspill til Ekspertgruppens forståelse av «inkludering»

Ekspertgruppen hadde sin fjerde samling 6.-7. Sept.

Ekspertgruppen har sin fjerde samling 6.-7. sept.

Ekspertutvalget skal igjen samles for å fortsette drøftingsarbeidet.