Ekspertgruppen har sin femte samling 12.-13. sept.

Ekspertgruppen skal denne gangen få høre et innlegg om Skolens digitale tilstand og digitalisering som en drivkraft for inkludering, gjennomgå hele statusbildet og få innspill og refleksjoner i møte med referansegruppen. Ved slutten av samlingen starter ekspertgruppen sitt analysearbeid.

Fortsett å lese "Ekspertgruppen har sin femte samling 12.-13. sept."

Ekspertgruppen inviterer til brukerseminar 5. des. 2017

Har du som bruker noen synspunkter på hvordan man bedre kan inkludere barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging?

Fortsett å lese "Ekspertgruppen inviterer til brukerseminar 5. des. 2017"

Sekretariatet hadde møte med sosial entreprenør

Intempo ønsket et møte med sekretariatet for å komme med sine innspill til Ekspertgruppen. Møtet var 27.09.17.

Fortsett å lese "Sekretariatet hadde møte med sosial entreprenør"

Nasjonal nettverkskonferanse for ledere i PPT 19.- 20. sept.

Sekretariatet hadde innlegg, stand og møte med noen PP-ledere!

Fortsett å lese "Nasjonal nettverkskonferanse for ledere i PPT 19.- 20. sept."

Les og kom med innspill til Ekspertgruppens forståelse av «inkludering»

Ekspertgruppen hadde sin fjerde samling 6.-7. Sept. Dagene ble brukt til å drøfte den første av tre hoveddeler i rapporten – statusbeskrivelsen. Hva ekspertgruppen legger i begrepet «inkludering» blir veldig sentralt for Ekspertrapporten. Nedenfor kan du lese om begrepet, og send oss gjerne kommentarer tilbake.

Fortsett å lese "Les og kom med innspill til Ekspertgruppens forståelse av «inkludering»"

Ekspertgruppen har sin fjerde samling 6.-7. sept.

Ekspertutvalget skal igjen samles for å fortsette drøftingsarbeidet. Temaer som skal drøftes er foreløpig rapportutkast om statusbildet innen det spesialpedagogiske fagområdet. Vi får også noen eksterne besøk. Vi legger ut en oppsummering fra samlingen og deler av rapporten etter samlingen.

Fortsett å lese "Ekspertgruppen har sin fjerde samling 6.-7. sept."

Sekretariatet ble invitert på møte ved KS – grunnskole

Sekretariatet ble invitert på møte med KS for å få innspill og drøfte statusbildet innen det spesialpedagogiske fagområdet i grunnskolen. Møtet var 01.09.17.

Fortsett å lese "Sekretariatet ble invitert på møte ved KS – grunnskole"

Sekretariatet var på besøk i Mølleplassen spesialbarnehage

Sekretariatet fikk komme på besøk i Mølleplassen spesialbarnehage. Vi fikk delta i samlingsstunden, fikk omvisning og hadde samtaler med ansatte og en forelder. Besøket ga sekretariatet viktig kunnskap om hvordan det spesialpedagogiske systemet fungerer i praksis.

Fortsett å lese "Sekretariatet var på besøk i Mølleplassen spesialbarnehage"

Sekretariatet ble invitert på møte ved KS – fylkesutdanningssjefenes arbeidsutvalg for videregående

Sekretariatet ble invitert på møte med Forum for fylkesutdanningssjefenes arbeidsutvalg ved KS for å få innspill og drøfte statusbildet innen det spesialpedagogiske fagområdet i videregående opplæring. Møtet var 24.08.17.

Fortsett å lese "Sekretariatet ble invitert på møte ved KS – fylkesutdanningssjefenes arbeidsutvalg for videregående"

Sekretariatet hadde møte med Norsk Tourette Forening og Autismeforeningen

Norsk Tourette Forening og Autismeforeningen hadde et møte med sekretariatet for å legge frem medlemmenes synspunkter til ekspertgruppen. Møtet var 23.08.17.

Fortsett å lese "Sekretariatet hadde møte med Norsk Tourette Forening og Autismeforeningen"