Ekspertgruppen og sekretariatet
Ekspertgruppen og sekretariatet

Arbeidet ledes av professor Thomas Nordahl fra Høgskolen i Innlandet.

Her kan du lese mer om bakgrunnen og mandatet til gruppen.