Lenke til pressemeldingen om høringen på Regjeringen.no

Lenke til høringsportalen på Udir.no for å uttale deg/dere

Det benyttes digitalt høringssystem for høringsuttalelsene på Udir.no.

Høringskonferansene vil foregå

28. mai –  på Gardermoen, Quality Hotel Oslo Airport, kl. 12.00 – 16.00

19. juni –  i Tromsø, Clarion Hotel The Edge, kl. 11.00 – 15.00

20. juni – i Trondheim, Scandic Hotel Hell, kl. 12.00 – 16.00

Påmeldingsfrist var 16. mai. Alle konferansene er nå fulltegnet og det er ikke ventelister. PowerPoint presentasjonene blir lagt ut på denne nettsiden. Konferansen i Trondheim den 20. juni blir streamet.

Målet med konferansen er: Få god forståelse av rapportens innhold, og bidra til engasjement og refleksjon som grunnlag for høringsuttalelser.

Konferansen er gratis å delta på. Øvrige utgifter til reise og opphold dekkes av den enkelte.

Program som gjelder alle konferansene

Kl. 10.15 – 11.00 Registrering med enkel lunsj i Tromsø, og konferansen avsluttes kl. 15.00.

Kl. 11.15 – 12.00 Registrering med enkel lunsj på Gardermoen og i Trondheim, og konferansen avsluttes kl. 16.00.

Innhold for alle konferansene

  • Velkommen v/Kunnskapsdepartementet
  • Ekspertgruppens leder, Thomas Nordahl, presenterer rapporten
  • Innspill fra eksterne
  • Refleksjon (med mulighet for å komme med innspill og stille spørsmål til ekspertgruppen)
  • Ekspertgruppens leder, Thomas Nordahl, besvarer spørsmål fra refleksjonene og avslutter samlingen

Det tas forbehold om justeringer i programmet.

Spørsmål vedr. høringen og høringskonferansene: jeh@udir.no