Ulike aktiviteter vi gjør:

  • – drar på besøk til barnehager og skoler for å snakke med barn, foreldre og ansatte.
  • har møter med ulike folk og interesseorganisasjoner som vil komme til oss for å si sin mening.
  • inviterer vi med oss ulike personer som kan mye om forskning og har erfaringer som de vil dele med oss.
  • får mange skriftlige innspill til hva vi bør ha med oss i arbeidet.
  • leser mye av den forskningen som finnes om dette temaet.
  • har møter i ekspertgruppen for å snakke om hvordan situasjonen er for barn og unge i dag, og hva som skal til for å gjøre det bedre.

Datoer og frister for Ekspertgruppen

Her er noen av datoene vi har satt opp møter:

2017:

20.-21. mars: 1. møte i Ekspertgruppen + Konferanse Litteraturhuset

8.-9. mai: 2. møte i Ekspertgruppen + møte med referansegruppen

12.-13. juni: 3. møte i Ekspertgruppen + Konferanse i Volda

6.- 7. september: 4. møte i Ekspertgruppen

12.-13. oktober: 5. møte i Ekspertgruppen + referansegruppen

5.- 6. desember: 6. møte i Ekspertgruppen

2018:

17.-18. januar: 7. møte i Ekspertgruppen + referansegruppen

27.-28. februar: 8. møte i Ekspertgruppen

21. mars 2018: Overlevering av rapport, Oslo