Vi skal finne ut og foreslå tiltak om:

  • hva som hjelper og hindrer inkludering i barnehage og skole
  • hva som skal til for at overgangene fra barnehage til skole blir best mulig
  • hvordan barnehager og skoler kan organiseres bedre
  • hvordan alle elever kan blir møtt med tilstrekkelige forventninger og læringstrykk
  • hvordan staten og kommunen kan gi høyere kvalitet på tilbudene
  • regelverksutfordringer

Vi skal i hovedsak vurdere hvordan dagens system utnyttes på en bedre måte.

I tillegg skal vi kunne foreslå nye tiltak som betyr endringer i regler og ressurser.

Hele mandatet

Artikkel fra Thomas Nordahl om oppdraget:

En utfordrende oppgave-nettside

Aktuelle lenker:

veileder for utvalgsarbeid i Staten

På lik linje NOU: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-17/id2513222/

Inkluderingsbegrepet av Bengt Persson: Bengt Persson inkluderingsbegrepet