Filmen fra høringskonferansen i Trondheim finner du i tekstet versjon her:

Del 1

Del 2

Del 3

Programmet (med forbehold om noen endringer):

Kl. 11.15 – 12.00 Registrering med enkel lunsj, og konferansen avsluttes kl. 16.00.

12.00 – 12.15 Velkommen v/Kunnskapsdepartementet

12.15 – 13.15 Ekspertgruppens leder, professor Thomas Nordahl, presenterer rapporten

13.15 – 13.35 Innlegg fra Skoleproffene

13.35 – 13.55 Pause 20 min.

13.55 – 14.55 Innlegg fra regionen og organisasjoner: Anne Lindbo (Barneombudet), Merete Nilsson (Leder, Samfunnsviterne). Bjørn Wiik, (Leder, Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag), Torill Moen (Professor, NTNU) og Camilla Trud Nereid (Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Trondheim kommune)

14.55 Mingling og diskusjon – stille spørsmål/innspill enten på Slido.com eller muntlig som besvares i neste bolk

15.15 Ekspertgruppens leder, professor Thomas Nordahl, besvarer spørsmål/refleksjoner fra gruppediskusjonene

16.00 Samlingen avsluttes

Møteleder: Julie Ek Holst-Jæger fra Utdanningsdirektoratet

Presentasjonene finner du her:

Samfunnsviterne

Thomas Nordahl Tromsø 19. juni og Trondheim 20. juni

Utdanningsdirektoratet – Trondheim 20. juni