Programmet (med forbehold om noen endringer):

Kl. 10.15 – 11.00 Registrering med enkel lunsj, og konferansen avsluttes kl. 15.00.

11.00 – 11.15 Velkommen v/Kunnskapsdepartementet

11.15 – 12.15 Ekspertgruppens leder, professor Thomas Nordahl, presenterer rapporten

12.15 – 12.35 Innlegg fra Skoleproffene

12.35 – 12.55 Pause 20 min.

12.55 – 13.55 Innlegg fra regionen og organisasjoner: Anne Lindbo (Barneombudet), Rolf Øystein Barman-Jensen (leder PPT Tromsø), Morten Rennemo (Leder Utdanningsforbundet Harstad) og Brita Eira Oskal (Sametinget).

13.55 Mingling og diskusjon – stille spørsmål/innspill enten på Slido.com eller muntlig som besvares i neste bolk

14.15 Ekspertgruppens leder, professor Thomas Nordahl, besvarer spørsmål/refleksjoner fra gruppediskusjonene

15.00 Samlingen avsluttes

Møteleder: Julie Ek Holst-Jæger fra Utdanningsdirektoratet

Her finner du presentasjonene:

Tromsø kommune

Utdanningsdirektoratet – Tromsø 19. juni

Utdanningsforbundet

Thomas Nordahl Tromsø 19. juni og Trondheim 20. juni