Film fra overleveringen av rapporten fra ekspertgruppen

Powerpointpresentasjonen Thomas Nordahl holdt den 04.04.18