Fase 2 – Ekspertgruppe om styring av lærerutdanningene (pågår)

Kunnskapsdepartementet nedsatte 26. september en ekspertgruppe om styring av lærerutdanningene. Gruppen skal gi råd til departementet om hvordan rammeplanstyringen av lærerutdanningene kan gjøres mer overordnet. Ekspertgruppen leverer en delrapport om rammeplaner som styringsvirkemiddel i lærerutdanningene, 1. desember 2023. De skal levere en sluttrapport med anbefalinger til departementet 1. juni 2024.

Møter i ekspertgruppen

Møte 1: 28. september – 29. september 2023

Møte 2: 17. oktober – 18. oktober 2023

Møte 3: 16. november – 17. november 2023

Møte 4: 10. januar – 11. januar 2024

Møte 5: 14. februar – 15. februar 2024

Møte 6: 19. mars – 20. mars 2024

Møte 7: 15. april – 16. april 2024