Spørsmål og svar

Spørsmål eller innspill til arbeidet som helhet kan rettes til Kunnskapsdepartementet ved Birgitte Levy Eble@kd.dep.no eller Martine Løkholm Malo@kd.dep.no.