Delrapport fase 2: Rammer for styring

1. desember 2023 leverte Ekspertgruppen delrapporten Rammer for styring. Kapitlene i rapporten gir et historisk overblikk over rammeplanstyring, en utredning av samlede styringsvirkemidler, en gjennomgang av ulike aktørers synspunkter, samt noen analytiske verktøy for vurdering av rammeplaner. Avslutningsvis gir gruppen noen frempek til det videre arbeidet.