Fase 1 – Rammeplanutvalg (avsluttet)

Forenklinger av rammeplanene for lærerutdanningene

I første fase har et hurtigarbeidende rammeplanutvalg gitt anbefalinger til Kunnskapsdepartementet om forenklinger av rammeplanene for lærerutdanningene. Målet var å fjerne føringer som ble opplevd som hindre for kvalitet i utdanningene. Forslagene fra rammeplanutvalget ble sendt på høring som opplyste saken på en god måte. Regjeringen fastsatte endringer i rammeplanene for lærerutdanningene 30. juni 2023.

Møter i rammeplanutvalget