Om arbeidet

Regjeringen har satt i gang et arbeid for å gjøre styringen av lærerutdanningene mer overordnet. Tiltaket er en oppfølging av blant annet:

Formålet er både å styre mer i det store og mindre i det små, og at de som tilbyr og samarbeider om lærerutdanning skal få større frihet og fleksibilitet til å videreutvikle utdanningene til det beste for barnehagen og skolen.

Departementet ser behov for en prosess i flere faser:

Fase 1: Forenklinger av rammeplanene for lærerutdanningene

I første fase har et hurtigarbeidende rammeplanutvalg gitt anbefalinger til Kunnskapsdepartementet om forenklinger av rammeplanene for lærerutdanningene. Målet var å fjerne føringer som ble opplevd som hindre for kvalitet i utdanningene. Forslagene fra rammeplanutvalget ble sendt på høring som opplyste saken på en god måte. Regjeringen fastsatte endringer i rammeplanene for lærerutdanningene 30. juni 2023.

Fase 2: Ekspertgruppe om styring av lærerutdanningene

Kunnskapsdepartementet nedsatte 26. september en ekspertgruppe om styring av lærerutdanningene. Gruppen skal gi råd til departementet om hvordan rammeplanstyringen av lærerutdanningene kan gjøres mer overordnet. Ekspertgruppen leverer en delrapport om rammeplaner som styringsvirkemiddel i lærerutdanningene, 1. desember 2023. De skal levere en sluttrapport med anbefalinger til departementet 1. juni 2024.

Aktuelt