Om arbeidet

Regjeringen har satt i gang et arbeid for å gjøre styringen av lærerutdanningene mer overordnet. Tiltaket er en oppfølging av blant annet:

Formålet er både å styre mer i det store og mindre i det små, og at de som tilbyr og samarbeider om lærerutdanning skal få større frihet og fleksibilitet til å videreutvikle utdanningene til det beste for barnehagen og skolen.

Departementet ser behov for en prosess i flere faser:

Fase 1:

I første fase skal et hurtigarbeidende rammeplanutvalg se på hvordan eksisterende rammeplaner i første omgang kan forenkles ved å fjerne det som oppleves som hindre for kvalitet i utdanningene. I denne fasen skal det ikke gjøres større, substansielle endringer i utdanningene. Arbeidet skal avsluttes våren 2023 og endringsforslagene vil bli sendt på høring.

Fase 2:

Departementet vurderer i neste omgang å igangsette et arbeid for å utrede hva det vil si å styre lærerutdanningene mer overordnet. Et slikt arbeid må bygge på kunnskapsgrunnlaget fra blant annet pågående evaluering av grunnskolelærerutdanningene og arbeidet med stortingsmelding om profesjonsutdanningene. Begge disse arbeidene ferdigstilles i 2024.  

Aktuelt