Se innspill

På denne siden publiseres innspillene som Kunnskapsdepartementet har mottatt til arbeidet.

31. januar 2023 oversendte UHR-lærerutdanning Kunnskapsdepartementet forslag til forenklinger i rammeplanene. Med utgangspunkt i de foreliggende rammeplanene og disse forslagene skal rammeplanutvalget i fase 1 vurdere forenklinger i gjeldende rammeplaner.

Innspill til Fase 2: