7. februar 2023: Kunnskapsdepartementet har oppnevnt et hurtigarbeidende rammeplanutvalg (fase 1)

Kunnskapsdepartementet oppnevnte 7.2.2023 et hurtigarbeidende utvalg som skal foreslå forenklinger i gjeldende forskrifter om rammeplaner for lærerutdanningene.

Sammensetning av rammeplanutvalget

Utvalget ledes av Kari-Anne Sæther ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT). Utvalget består av totalt 13 medlemmer og er representativt sammensatt for å speile norsk skole-, barnehage- og lærerutdanningssektor. Sekretariatet er lagt til UiT. Seniorrådgiver Henning Marius Sollid er sekretariatsleder.

Se sammensetningen av rammeplanutvalget

Arbeid og prosessen videre

Utvalget hadde sitt første møte på Gardermoen 14. februar. Forslag til mandat vil justeres etter innspill som kom fra utvalget i dette møtet.

Les forslag til mandat

31. januar sendte UHR-Lærerutdanning sine forslag til forenklinger til Kunnskapsdepartementet. Disse forslagene vil være et underlag for arbeidet.

Utvalget skal avgi sin anbefaling 15. mars. Forslagene til forenklinger i rammeplanene vil videre bli sendt på høring våren 2023 og målet er at endringene skal tre i kraft innen studiestart høsten 2023.