Sammensetning rammeplanutvalg (fase 1)

Kunnskapsdepartementet har nedsatt et hurtigarbeidende rammeplanutvalg som skal foreslå forenklinger i eksisterende forskrifter om rammeplaner for lærerutdanninger. Dette er første fase i et mer omfattende arbeid om å redusere styringen av lærerutdanningene.

Rammeplanutvalget
Det hurtigarbeidende rammeplanutvalget møttes på Gardermoen 14. februar 2023. Fra venstre: Gunhild Tomter Alstad, Anne Kari Thorsrud, Torstein Drabløs, Gørill Warvik Vedeler, Hussain Mahdi Saleh Al-Jboori (på skjerm), Torstein Johannessen, utvalgsleder Kari-Anne Sæther, Joar Fossøy, Ingfrid Thowsen, Lars Syrrist, Stine Christensen Holtet, Kariann D. Flovikholm, John Marcus Kuhmunen.

Rammeplanutvalg fase 1 – sammensetning

Utvalget ledes av Kari-Anne Sæther ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT). Sekretariatet er også lagt til UiT. Seniorrådgiver Henning Marius Sollid er sekretariatsleder.

NavnTittelInstans
Kari-Anne Sæther – lederUniverstietslektor, programstyreleder GLU 1-7UiT
Ingfrid Thowsen  InstituttlederNTNU
Gunhild Tomter Alstad  ProdekanINN
Joar FossøyStudieprogramleder for idrett og videreutdanningHVL
Torstein DrabløsRådgiver og praksisansvarlig PPUHiVolda
John-Marcus KuhmunenInstituttlederSamisk høgskole
Gørill W.VedelerStudielederOsloMet
Lars SyrristStudent GLU, leder for PedagogstudenteneStudent, INN
Hussain Mahdi Saleh Al-JbooriStudent BLUStudent, OsloMet
Kariann FlovikholmKompetansesjef kompetanse og næringsavdelingenMøre og Romsdal fylkeskommune
Stine Christensen HoltetLærer Høybråten skoleOslo kommune
Torstein JohannessenBarnehagestyrer Bergheim barnehageTrondheim kommune
Anne Kari ThorsrudKommunalsjef for utdanningRingsaker kommune

Forslagene til kandidater er spilt inn fra partene i Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling (NFLP). Basert på innkomne forslag har Kunnskapsdepartementet lagt vekt på en sammensetning som i størst mulig grad er representativ for norsk skole-, barnehage- og lærerutdanningssektor.