Rapport 1: Årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum 2020.

Levert fra Gjerdrumutvalget til olje- og energiministeren 29. september 2021.