Gjerdrumutvalget la frem sin rapport om årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum 29. september 2021. Den kan leses her.

 

Gjerdrumutvalget la frem utredningen om forebygging av kvikkleireskred i Norge på en pressekonferanse 28. mars 2022: