Utvalgets mandat er å levere en delrapport om årsakene til skredet i september 2021 og en samlet utredning i form av en offentlig utredning (NOU) innen 31. januar 2022.

Gjerdrumutvalget la frem sin rapport om årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum 29. september 2021. Den kan leses her.

Pressemelding fra Gjerdrumutvalget om rapporten finner du her.