Invitasjonen er sendt til en rekke relevante aktører, men også andre kan komme med innspill. Dette er i tråd med mandatet til Gjerdrumutvalget som sier at utvalget skal legge til rette for innspill fra relevante kompetansemiljøer og private og offentlige aktører. Vi ber om at innspill sendes innen 10. august 2021.

Denne invitasjonen gjelder ikke innspill for å avdekke årsaken til kvikkleireskredet i Gjerdrum (delrapport 1), men innspill om forvaltningen og regelverket knyttet til håndteringen av risikoen for kvikkleireskred i Norge generelt.

Innspillsinvitasjonen kan du lese her .

 

Mottatte innspill:

Albert Ølnes

Bane NOR

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

ERA Geo

Gran kommune

Huseierne

Indre Østfold kommune

Javier Sandoval Guzmán 

Kartverket

Kvam Herad

Kåfjord kommune

Kjell Brattlien

Lillestrøm kommune

Maskinentreprenørenes Forbund MEF

Miljødirektoratet

Nesodden kommune

Norconsult, innspill av august 2021

Norconsult, innspill av november 2021

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges geologiske undersøkelse (NGU)

Norsk geoteknisk forening

Norges geotekniske institutt

Norsk Landbruksrådgiving

Oslo kommune

Overhalla kommune

Ringerike kommune

Romerike Grunnboring og Romerike Geoteknikk

Rådgivende ingeniørers forening

Sandnes kommune

Sintef

Sivilingeniør Behrens

Skaun kommune

Statens vegvesen

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Steigen kommune

Søndre land og Nordre land kommuner

Trondheim kommune

Universitetet i Stavanger

Viken fylkeskommune