Leder av Gjerdrumutvalget:

Inge Ryan, tlf-nr: 958 56 690.

 

Sekretariatsleder for Gjerdrumutvalget:

Haakon Riekeles, tlf-nr: 909 27 684 / e-post: haakon.riekeles@vista-analyse.no.