24. og 25. januar 2024

 • Rådsmøte

 

1. og 2. november 2023

 • Rådsmøte

 

7. september 2023

 • Rådsmøte

 

21. juni 2023

 • Rådsmøte

 

3. og 4. mai 2023

 • Rådsmøte

 

10. mars 2023

 • Rådsmøte

 

25. og 26. januar 2023

 • Rådsmøte

 

2. desember 2022

 

8. og 9. november 2022

 • Rådsmøte

 

14. oktober 2022

 • Rådsmøte

 

30. og 31. august 2022

 • Rådsmøte

 

09. og 10. mars 2022

 • Rådsmøte

 

23. og 24. november 2021

 • Rådsmøte

 

14. september 2021

 • Rådsmøte

 

15. og 16. juni 2021

 • Rådsmøte

 

23. og 24. mars 2021

 • Rådsmøte

 

28. januar 2021

 • Møtet i ULF Nationella Samordningsgruppen: Presentasjon av rapporten Partnerskap for kvalitet i lærerutdanningene – anbefalinger fra Faglig råd for Lærerutdanning 2025

 

26. og 27. januar 2021

 • Rådsmøte

 

9. desember 2020

 • Rådsmøte
    

2. november 2020

16. september 2020

 • Nettverksmøte lærerutdannings- og universitetsskolepartnerskap (sekretariat)
    

9. og 10. september 2020

 • Rådsmøte
   

25. og 26. mai 2020

 • Rådsmøte
   

11. og 12. mars 2020

 • Rådsmøte
   

5. mars 2020

 • Møte i NFLP: Presentasjon av rapporten Partnerskap i lærerutdanningene – et kunnskapsgrunnlag
   

Februar og mars 2020 

 • Dialogmøter i regi av Rådet med eier og leder i barnehager og skoler
    

13. og 14. januar 2020

 • Rådsmøte
    

20. desember 2019

19. november 2019

 • Rådsmøte
   

15. oktober 2019

 • Møte i NFLP (Rådets leder og sekretariat) 

 

25. til 27. september 2019

 • Studietur til Umeå og Rådsmøte 

  

18. september 2019  

 • Nettverksmøte lærerutdannings- og universitetsskolepartnerskap (sekretariat) 

  

20. juni 2019

 • Møte med Utdanningsforbundet (Rådets leder og sekretariat) 

  

20. mai 2019

 • Møte i NFLP (Rådets leder og sekretariat)
   

21. mai 2019

 • Rådsmøte  

  

22. mai 2019

 • Møte med ATP-gruppen i regi av Nokut (Rådets leder og sekretariat) 

  

20. mai 2019

 • Innspillskonferanse om partnerskap i lærerutdanningen i regi av Kunnskapsdepartmentet 

  

15. februar 2019

 • Møte i NFLP (Rådets leder og sekretariat)
    

7. februar 2019

 • Oppstartsmøte i Faglig råd for Lærerutdanning 2025 

  

5. november 2018

 • Møte i NFLP (Rådets leder og sekretariat)