Basert på faglige vurderinger, skal Rådet gi regjeringen og Nasjonalt forum for lærerutdanning (NFLP) der partene i arbeidslivet er representert, anbefalinger for å nå målene i den nasjonale strategien Lærerutdanning 2025. Medlemmene i Rådet bidrar med kunnskap og erfaringer fra ulike deler av sektoren og relevante forskningsområder. Medlemmene er personlig oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.